0 Kč Počet položek: 0 Zobrazit

Obchodní podmínky

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.  Kupní smlouva vzniká odesláním elektronické objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

 • Jsme plátci DPH
 • Objednávky přijímáme nepřetržitě 24 hodin denně (včetně sobot, nedělí, státních svátků)
 • Jsme vám k dispozici a Vaše objednávky, dotazy, příp. reklamace vyřizujeme v pracovní dny od 10 - 16 hodin. Kontaktujete nás prosím na  info@mobilden.cz.
...lze využít funkce "Dotaz na produkt"  Veškeré dotazy obratem zodpovíme.
   
 
Vysvětlivky ke zkratkám u zboží:
 
EU Blister - originální blistrované balení
BULK    -  nízkonákladové servisní balení 
OEM  -  zboží od náhradního výrobce

 

 

Kdy a jak Vám dodáme objednané zboží:

Zboží doručujeme do 2 - 4 pracovních dnů od přijetí objednávky. Rychlost dodání závisí na době přijetí objednávky. O termínu doručení budete informováni dopravcem. Při objednávce nad 3 tis. korun můžeme požadovat potvrzení objednávky telefonicky, nebo e-mailem. Skladová dostupnost "skladem" znamená, že zboží máme skladem na našem nebo externím skladu.
 
 Naším jediným smluvním dopravcem je Česka pošta, lze zvolit doručení expresním balíkem
 • balík do ruky
 • balík na poštu

Výhodou je rychlost dodání, kvalita služeb, pojištění zboží. Možnost zaslání na konkrétní adresu nebo na poštu poblíž vašeho bydliště.

 

Ceny poštovného a balného:

 • ZDARMA                       při nákupu nad 10.000,-
 •    od 79,-   do 88,-         při platbě převodem na účet
 •    od 129,-  do 138,-       při platbě dobírkou

 

Jak platit

 • dobírkou u pošťáka
 • dobírkou na výdejně české pošty
 • převodem na účet  - číslo účtu Mobilden: 2900492345/2010 (zboží expedujeme až po připsání částky na náš účet)

Při platbě převodem zadávejte jako variabilní symbol číslo objednávky. Pokud nedorazí platba do 7 dnů od přijetí objednávky, vyhrazujeme si právo na storno takové objednávky.

 

Převzetí zboží

Svým podpisem přepravci při převzetí zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou. Případné poškození zásilky, způsobené přepravou, je tudíž nutné reklamovat ihned v momentě přebírání zboží. Na pozdější reklamace bohužel nelze brát zřetel (to se samozřejmě netýká závad, na které se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců). Zboží expedujeme v originálních přepravních obalech dodavatelů. Tyto obaly poskytují při běžné manipulaci dostatečnou ochranu a případné poškození z přepravy je na nich většinou dobře patrné. Při přebírání objednaného zboží je proto nutné se přesvědčit, zda není dodaná zásilka nebo její části – zejména její originální obal – nepřiměřeně mechanicky poškozená (například nepřirozeně zdeformovaná krabice, promáčklý obal, protržený igelit atd.)

 

Nepřevzetí zboží

Nepřevzetí zboží kupujícím je porušením uzavřené kupní smlouvy, která vznikla v momentě odeslání objednávky. Nepřevezme-li kupující objednané zboží a zboží bude vráceno prodávajícímu, je prodávající ze zákona oprávněn požadovat po kupujícím úhradu vynaložených nákladů spojených s nevyzvednutým balíkem. V tomto případě se jedná o náklady na dopravu, zajištění zboží a balné ve výši 99,- Kč. Prodávající je oprávněn vystavit kupujícímu fakturu na úhradu vynaložených nákladů se splatností 14 dnů. V případě, že nebude faktura uhrazena, je prodávající oprávněn vyžadovat její úhradu soudní cestou.

Kupující má často mylně za to, že nepřevzetím zboží využívá svého práva 14-ti denní lhůty pro vrácení zboží bez udání důvodu. To je však omyl. Aby mohl kupující práva 14-ti denní lhůty pro vrácení využít, musí nejprve zboží převzít. K převzetí zboží se zavazuje v momentě odeslání objednávky.

 Prodávajícímu v těchto případech vzniká ztráta (zejména dopravné, balné), jejíž kompenzaci vyžaduje po kupujícím.

 

 Záruční list a daňový doklad

Záručním listem se rozumí prodejní doklad (faktura, záruční list), který je vždy součástí zásilky a je přiložen v balíku u zboží.

 

Storno objednávky - ze strany kupujícího

Je možné do 2 hodin od uskutečnění objednávky. Poté se objednávka chápe jako závazně uzavřená, rozbíhají se obchodní procesy vedoucí k vyřízení objednávky a kupující se zavazuje objednané zboží převzít. V momentě kdy zboží nepřevezme a toto se vrátí prodávajícímu zpět, je prodávající oprávněn požadovat kompenzaci vynaložených nákladů na dopravu a přípravu objednávky.

 

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží zákazníkem

Odstoupení od kupní smlouvy formulář Mobilden.cz

Kupující má podle platného občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, vrátí nepoškozené zboží včetně prodejního dokladu, nebo záručního listu a veškerého dodaného příslušenství na vlastní náklady v uvedené lhůtě 14 dnů na adresu Mobilden.cz, Sádky 22, 796 01 Prostějov. Pro tyto účely využívejte formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy -  ke stažení viz - výše.

Zboží, prosím, vracejte v původním, pokud možno nepoškozeném obalu.

Po obdržení řádně vráceného zboží prodávající  zákazníkovi vrátí zpět částku zaplacenou za zboží formou převodu na účet. Zákazník má právo na proplacení prvotních nákladů na dopravné ve výši nejnižší nabízené ceny. Lhůta na vrácení je 14 dnů ode dne obdržení zásilky.

Neposílejte zboží na dobírku.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že kupující považuje dodávku zboží za nekompletní a neúplnou, tj. že neobsahuje kupujícím požadované zboží v požadované kvalitě, záruční list, nebo fakturu, popř. kupující nesouhlasí s údaji uvedenými na faktuře, zejména s rozsahem a cenou plnění, je povinen to písemně, nebo mailem neprodleně sdělit prodávajícímu, a to do jednoho pracovního dne ode dne doručení zásilky zboží, jinak se má za to, že dodávka zboží je kompletní, úplná, tj. že obsahuje kupujícím požadované zboží, záruční list, prodejní doklad, nebo fakturu, že údaje obsažené ve faktuře jsou správné, a že vyfakturované zboží bylo kupujícímu řádně dodáno a za fakturovanou cenu prodáno.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí, nedodává
 • v případě, že zboží přestane nabízet někdo z našich dodavatelů a na e-shopu mobilden.cz se informace o dostupnosti projeví s nedlouhým zpožděním
 • v případě, že se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.
 • v případě, že kupující nepotvrdil objednávku (v některých případech vyžadováno při objednávce nad 3 tis. kč)
 • v případě, že zákazník nepřevezme zboží od smuvního dopravce

Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

 

Ochrana osobních dat a GDPR

Kupující podáním objednávky dává souhlas se zpracováním osobních údajů. Provozovatel www.mobilden.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu. Kupující má kdykoliv právo zažádat a nechat odstranit osobní údaje z databáze prodávajícího. Prodávající po takové žádosti reaguje okamžitě vymazáním všech osobních údajů ze své databáze.

 

GDPR
PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).

 2. Prodávající informuje kupujícího, že za účelem naplnění kupní smlouvy a povinností vyplývajících z daňových předpisů bude zpracovávat osobní údaje kupujícího pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 3. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely na dobu neurčitou, bude prodávající uchovávat osobní údaje, a to jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo za účelem zasílání marketingových sdělení.

 4. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů cookies pro účely marketingu, bude prodávající uchovávat osobní údaje, a to IP adresa a údaje o chování kupující v síti internetu za účelem optimalizace reklamních sdělení. Bližší informace jsou uvedeny v souhlasu s povolením cookies na webové stránce prodávajícího.

 5. Prodávající informuje kupujícího, že může prodávajícího (resp. Správce osobních údajů) požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních a vymazání osobních údajů. Dále má též kupující právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání marketingových sdělení a zpracováním osobních údajů cookies, má kupující právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 6. Kupující je oprávněn se dotázat jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.

 7. Prodávající informuje kupujícího, že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz . V případě, že je kupující přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.

 8. Prodávající, Pavel Křivánek, IČ:64264564, se sídlem Nová Dědina 19, 798 52 Konice, je správce osobních údajů

 • Emailová adresa info@mobilden.cz

   

 

Příplatek na ekologickou likvidaci starých spotřebičů

Dne 13.8.2005 vstoupila v platnost některá ustanovení novely zákona o odpadech, která se týká elektrických a elektronických zařízení. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, opětovným použitím a recyklací použitého elektrozařízení. Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů tak budou muset finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků financována. Tento finanční příspěvek je již zahrnut do koncové prodejní ceny.

Special prices

Kontakty

Mobilden.cz
Sádky 22, 796 01 Prostějov
Email: info@mobilden.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace Rozumím